LauSam s.r.o.,
Cimborkova 13,
040 01 Košice

Kontakt
E-mail: info@lausam.sk
Tel. č.: +421 917 047 211

IČO: 47140798
DIČ: 2023760717
IČ DPH:  SK2023760717

 

Názov projektu: Podpora pracovných miest spoločnosťou LauSam, s.r.o.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk      www.esf.gov.sk